28 stycznia 2019 – Dzień Ochrony Danych Osobowych

Tradycyjnie co roku 28 stycznia jest Dniem Ochrony Danych Osobowych, w tym roku dzień ten ma szczególnie znaczenie w kontekście niedawnych zmian w ochronie danych osobowych po wdrożeniu RODO/GDPR. W tym roku dzień ten obchodzony jest po raz 13.

Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. W tym dniu, w całej Europie odbywają się różnorodne spotkania, konferencje, warsztaty oraz inne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy na temat ochrony danych osobowych, jak również umożliwiają  wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się ochroną danych. W Polsce również będą miały miejsce różne spotkania oraz konferencje, na szczególną uwagę zasługuje konferencja zorganizowana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO): „System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy”. Konferencja ta jest głównym punktem tegorocznych obchodów 13. Dnia Ochrony Danych Osobowych. Konferencja dostępna jest online pod adresem:

Add A Knowledge Base Question !

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?