Dlaczego edukacja jest tak ważna dla zachowania bezpieczeństwa w sieci?

Systemy informatyczne, internetowe serwisy czy nawet domowe komputery i powszechnie używane smartfony są nieustannie narażone na różnego rodzaju ataki cyberprzestępców. Pomimo stosowania coraz bardziej zaawansowanych zabezpieczeń i tak nie da się całkowicie wyeliminować wszystkich zagrożeń. Ogromną rolę w całym procesie odgrywa bowiem człowiek i jego zachowania. To właśnie jego nieuwaga, nieostrożność czy zaniedbania są najczęściej przyczyną udanych ataków, dlatego tak ważna jest odpowiednia edukacja w tym zakresie.

Jakie zagrożenia niesie nieodpowiedzialne zachowanie użytkowników?

Statystyki są nieubłagane – około 90 procent wszystkich udanych włamań do systemów informatycznych czy komputerów było możliwe dzięki popełnionym przez ludzi błędom. Błędom, które były związane przede wszystkim z nieodpowiedzialnym zachowaniem, ciekawością czy po prostu brakiem świadomości pewnych rzeczy. I dotyczy to także wycieków ogromnych ilości danych, łącznie z rejestrami pacjentów, kierowców czy klientów banków. Szkody spowodowane takimi wyciekami są bardzo duże, ale w praktyce każdy przypadek włamania jest potencjalnie niebezpieczny. Przy dobrze zarządzanych sieciach informatycznych szanse na sforsowanie zabezpieczeń są niewielkie. Jeśli jednak jakiś nieświadomy pracownik otworzy podesłany przez hakerów załącznik, to wszystkie te zabezpieczenia stają się niewiele warte, bo przestępcy przejmując kontrolę nad zainfekowanym sprzętem są już wewnątrz sieci. Takich zachowań wydatnie pomagających hakerom jest więcej, podobne ryzyko niesie używanie prostych, mało skomplikowanych haseł, nieużywanie programów antywirusowych czy odwiedzanie podejrzanych stron w internecie.

Jaką rolę odrywa odpowiednia edukacja?

Powyższe przykłady dobitnie pokazują, jak ważne jest to, żeby użytkownicy internetu i systemów informatycznych wiedzieli, jak się zachowywać. Budowanie ich świadomości i odpowiednia edukacja to podstawa skutecznej ochrony przed cyberatakami, i proces ten trzeba przeprowadzać kompleksowo. Odpowiedzialność za kwestie bezpieczeństwa cyfrowego powinna bowiem spoczywać na każdym, kto korzysta z nowoczesnych rozwiązań, dotyczy to zarówno obszaru prywatnego, jak również codziennej pracy w firmach. Te ostatnie mają coraz większą świadomość w zakresie cyberhigieny, przejawia się to zarówno wprowadzaniem odpowiednich procedur i zasad postępowania, jak również inwestycjami w szkolenia i poszerzanie świadomości zatrudnionych. Ważne jest przy tym to, że z reguły nie wystarczają jednorazowe akcje, po których szybko się zapomina większość przekazanych informacji i wraca do starych nawyków. Planując edukację swoich pracowników trzeba się nastawić na ciągły proces, mający za zadanie nie tylko wypracowanie odpowiednich zachowań, ale przede wszystkim zbudowanie świadomości tego, dlaczego dbanie o cyberbezpieczeństwo jest tak ważne.

Szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia

Zwiększenie świadomości w zakresie cyfrowego bezpieczeństwa staje się priorytetem nie tylko w coraz większej ilości firm, ale także na szczeblu państwowym. Problem ten jest już powszechnie zauważany, a to przekłada się na ilość dostępnych programów szkoleniowych. Powstają między innymi platformy e-learningowe, oferujące ciekawe formy nauki dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z cyberhigieną. Poszczególne zajęcia skupiają się przede wszystkim na najważniejszych kwestiach związanych z zagrożeniami, czyli hasłami, phishingiem, fałszywymi załącznikami, bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych i korzystania z urządzeń mobilnych. Materiały szkoleniowe są przygotowywane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu zawierają zgodne z aktualnymi potrzebami wiadomości. Wszystko wskazuje na to, że rola takich szkoleń będzie cały czas rosła, między innymi dlatego, że zaczyna po nie sięgać coraz większa liczba firm.

Add A Knowledge Base Question !

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?