Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Już dziś startuje europejski miesiąc cyberbezpieczeństwa organizowany przez ENIS z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce kampanię koordynuje NASK. Celem kampanii, która będzie trwała przez cały październik jest propagowanie wiedzy w zakresie korzystania, w bezpieczny sposób, z Internetu a także w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii. W każdym tygodniu października będą prezentowane oraz promowane różne zagadnienia w zakresie cyberbezpieczeństwa:

  • I Tydzień – Cyberhigiena, omówienie podstawowych działań oraz zachowań, które wpływają na wzrost cyberbezpieczeństwa każdego z nas (np. systematyczna zmiana hasła i aktualizacje oprogramowania),
  • II Tydzień – Edukacja dla cyberbezpieczeństwa – tydzień poświęcony temu w jak przekazywać wiedzę w zakresie świadomego i odpowiedzialnego korzystania z internetu? Jak kształcić specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii?
  • III Tydzień – Cyber SCAMS, czyli jak nie paść ofiarą oszustów w sieci (organizowane przez Europol)
  • IV Tydzień – Nowoczesne technologie – takie jak sztuczna inteligencja (AI), czy Internet Rzeczy (IoT) oraz związane z nimi wyzwania, a także problematyka tzw. fake news.

Więcej informacji można uzyskać na stronie poświeconej temu projektowi w Polsce: https://bezpiecznymiesiac.pl lub bezpośrednio na stronie ECSM

Add A Knowledge Base Question !

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?