Kod LEI – podstawowe informacje

LEI

Bezpieczeństwo przede wszystkim. To właśnie dla zabezpieczenia operacji finansowych, związanych na przykład z handlem papierami wartościowymi, takimi jak akcje, zostały ustanowione kody LEI. To alfanumeryczne kody, w skład których wchodzą cyfry oraz litery, które musi uzyskać każdy podmiot zajmujący się inwestycją. Kody nadawane są indywidualnie, a każdy nowy kod zapisywany jest w rejestrze, dzięki czemu podmioty prowadzące działalność związaną z szeroko rozumianymi finansami, określane są jako bezpieczne i godne zaufania.

Czym jest kod LEI?
Skrót LEI pochodzi od anglojęzycznego sformułowania Legal Entity Identifier, co w tłumaczeniu na język polski oznacza Identyfikator Osoby Prawnej. Kody LEI nadawane są w związku z regulacjami prawnymi obowiązującymi między innymi w Europie. Tylko 30 instytucji na całym świecie może przyznawać kody LEI. Podmioty ubiegające się o przyznanie kodu mogą jednak zwrócić się do każdej z tych instytucji. Starania o przyznanie kodu łączą się bowiem z pewnymi opłatami, które mogą różnić się w zależności od tego, kto będzie prowadził ową procedurę. Koszt roczny rejestracji kodu LEI to już od 246,75 zł netto a w przypadku dłuższych okresów rejestracji koszt spada do kwoty 205,63 zł netto za rok. O posiadanie kodu LEI muszą wystąpić instytucje takie jak banki, brokerzy giełdowi, maklerzy, a także fundusze inwestycyjne czy emerytalne. Dodatkowo w naszej ofercie z każdą rejestracją kodu LEI otrzymasz bezpłatnie certyfikat SSL DV na okres czasu odpowiadający okresowi rejestracji kodu LEI.

Jak wygląda kod LEI?
Tak jak już wspomniano wcześniej, kod LEI składa się z 20 znaków, wśród których znajdują się zarówno cyfry, jak też litery. Każdy kod jest unikatowy, a zatem nigdy się nie powtarza. Ubiegająca się o niego firma czy instytucja będzie mieć indywidualny kod, który wymagany jest wtedy, gdy prowadzone są różnego rodzaju operacje finansowe na rynkach regulowanych. Poza wspomnianymi już wyżej instytucjami, takimi jak banki czy biuro maklerskie, o kod LEI muszą starać się również instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorstwa inwestycyjne. Warto sprawdzić dogłębnie przepisy prawa, aby uzyskać odpowiedź, czy prowadząc na przykład jednoosobową działalność gospodarczą, potrzebny jest kod LEI. W niektórych sytuacjach jego uzyskanie jest niezbędne, jednak nie dotyczy to wszystkich osób prowadzących działalność.

Co daje posiadanie kodu LEI?
Właściciele kodu mogą brać udział w różnego rodzaju transakcjach finansowych, również na rynkach międzynarodowych. Kod LEI służy dosłownie do śledzenia owych transakcji, które są prowadzone przez firmę czy instytucje. Wszystko po to, aby obrót pieniędzmi był bardziej transparentny, a zatem zgodny z prawem. Celem wprowadzenia kodu LEI jest zatem zwiększenie bezpieczeństwa podczas transakcji finansowych. Jeśli nie posiada się kodu LEI, nie ma możliwości uczestniczenia w obrocie akcjami czy obligacjami. Podmiot, który nie postarał się o przyznanie indywidualnego kodu LEI, nie będzie mógł prowadzić takich operacji finansowych. Indywidualny inwestor, który kupuje i sprzedaje akcje czy obligacje, nie prowadząc jakiejkolwiek działalności gospodarczej, oczywiście nie musi starać się o przyznanie kodu. Dotyczy to tylko i wyłącznie firm i instytucji, a także osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli w ramach głównej swojej działalności zajmują się właśnie inwestowaniem. Warto wiedzieć o tym, że kod LEI jest informacją publiczną, do której mogą dotrzeć wszyscy. Informacje na temat kodu LEI nie są zatem utajnione. Aby rozpocząć procedurę starania się o kod, wystarczy wybrać interesującą opcję a następnie postępować zgodnie z informacjami przedstawionymi w formularzu rejestracyjnym.

Sprawdź naszą ofertę na kod LEI. W przypadku dodatkowych pytań związanych z kodami LEI zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży: kontakt.

Add A Knowledge Base Question !

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?