certyfikat ssl

Weryfikacja i dokumenty dla certyfikatów Certum Business ID

Weryfikacja oraz dokumenty (kopie) wymagane od osoby prywatnej występującej o certyfikat we własnym imieniu: weryfikacja dostępu do adresu e-mail – poprzez kliknięcie linku weryfikującego, który jest wysyłany podczas aktywacji certyfikatu na wskazany przez klienta w formularzu na stronie WWW adres e-mail, dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) – na podstawie którego […]

Weryfikacja i dokumenty dla certyfikatów Certum Individual ID

Certyfikaty ID Individual wydawane są automatycznie na podstawie zademonstrowanej przez Subskrybenta kontroli nad adresem e-mail. Certum nie wymaga przedstawienia przez Subskrybenta żadnych dodatkowych dokumentów. Weryfikacja dostępu do adresu e-mail polega na kliknięciu linku weryfikującego, który jest wysyłany podczas aktywacji certyfikatu na wskazany przez klienta adres e-mail. W uzasadnionych przypadkach, Zespół Certum może poprosić o dosłanie […]

Weryfikacja i dokumenty dla certyfikatów Certum Trusted SSL (oraz dla opcji MultiDomain i Wildcard)

Warunkiem wydania certyfikatu Trusted SSL lub jednej z jego dostępnych opcji MultiDomain/Wildcard jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną, certyfikowanym adresem e-mail oraz pozytywna weryfikacja tożsamości Subskrybenta, która zostanie przeprowadzona przez Zespół Certum. Tożsamość nabywcy certyfikatu Trusted SSL jest weryfikowana zgodnie ze standardem Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted […]

Weryfikacja i dokumenty dla certyfikatów Certum Commercial SSL (oraz dla opcji MultiDomain i Wildcard)

Tożsamość nabywcy certyfikatu Commercial SSL jest weryfikowana zgodnie ze standardem Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates. Certyfikaty Commercial SSL wraz z jego dostępnymi opcjami MultiDomain/Wildcard wydawane są automatycznie po potwierdzeniu przez Subskrybenta kontroli nad certyfikowaną domeną oraz certyfikowanym adresem e-mail (jeżeli zawarty jest w certyfikacie). W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny należy […]

Weryfikacja i dokumenty dla certyfikatów Certum Premium EV SSL (oraz dla opcji MultiDomain EV)

Warunkiem wydania certyfikatu Premium EV SSL (lub opcji MultiDomain), jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz potwierdzenie informacji zawartych we wniosku certyfikacyjnym. Tożsamość nabywcy certyfikatu Premium EV SSL jest weryfikowana zgodnie ze standardem Guidelines For The Issuance And Management Of Extended Validation Certificates. W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny należy wybrać jedną […]

Co to jest Corner of Trust?

Niektóre z certyfikatów SSL Comodo oprócz standardowej pieczęci bezpieczeństwa (sprawdź: Co to jest pieczęć bezpieczeństwa?) oferują dodatkowo graficzny symbol tzw. Corner of Trust.

Co to jest zielony pasek przeglądarki?

Zielony pasek przeglądarki to jest określenie na graficzną wizualizację działania certyfikatu SSL EV (Extended Validation) poprzez wyróżnienie paska adresowego przeglądarki. Oznacza to najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz zaufania/wiarygodności.

Co to jest pieczęć bezpieczeństwa?

Pieczęć bezpieczeństwa (trust site seal) jest to graficzna informacja o tym, że dana strona jest chroniona certyfikatem SSL. Pieczęci bezpieczeństwa różnią się miedzy sobą w zależności od rodzaju certyfikatu SSL a także jego wystawcy.

Co to jest certyfikat SSL Wildcard?

Certyfikat SSL Wildcard służy do ochrony zarówno domeny głównej jak również wszystkich subdomen tworzonych w ramach domeny głównej. Dzięki zastosowaniu jednego certyfikatu SSL Wildcard można chronić nieograniczoną liczbę subdomen.

Add A Knowledge Base Question !

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?