corner of trust

Co to jest Corner of Trust?

Niektóre z certyfikatów SSL Comodo oprócz standardowej pieczęci bezpieczeństwa (sprawdź: Co to jest pieczęć bezpieczeństwa?) oferują dodatkowo graficzny symbol tzw. Corner of Trust.

Add A Knowledge Base Question !

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?