Wszystko co warto wiedzieć na temat kodów LEI

LEI

O kodach LEI słyszał z pewnością każdy, kto pracuje w sektorze związanym z finansami, inwestycjami, obrotem pieniędzmi. Kody LEI funkcjonują od dawna, jednak wymogi związane z posiadaniem tego kodu zmieniają się na przestrzeni lat. Coraz więcej podmiotów i instytucji musi posiadać swój indywidualny kod LEI. Na początku kod musiały posiadać instytucje finansowe, co związane było z europejskim rozporządzeniem EMIR. Z biegiem czasu poszerzona została lista podmiotów, które muszą posiadać kod, między innymi o te, które emitują papiery wartościowe.


Czym jest kod LEI?
Kod LEI to nic innego, jak indywidualny numer, który musi posiadać podmiot przeprowadzający różnego rodzaju operacje i działania na rynkach finansowych. Mowa tutaj na przykład o bankach, instytucjach handlujących papierami wartościowymi, obligacjami, funduszami powierniczymi, a nawet ubezpieczeniami. Kod składa się z 20 znaków alfanumerycznych, co oznacza, że znajdują się w nim zarówno cyfry, jak i litery. Tworzony jest w sposób losowy, przyznawany przez jedną z kilkudziesięciu instytucji działających w Europie. Wszystkie instytucje, które zajmują się przyznawaniem kodów, są nadzorowane przez nadrzędną organizację non-profit GLEIF.

Kto musi mieć kod LEI?
Kto w praktyce musi posiadać kod LEI? Tak jak wspominano już wcześniej, po pierwsze muszą być to zawsze banki. Następnie fundusze inwestycyjne, brokerzy giełdowi, fundusze emerytalne, instytucje kredytowe. Poza tym spółki oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i w ramach tej działalności gospodarczej zawierają transakcje finansowe, również muszą posiadać kod LEI. Jeśli prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą, inwestuje się w finanse, jednak nie w ramach głównej prowadzonej przez siebie działalności, nie trzeba ubiegać się o kod LEI. Jednym słowem przeciętny Kowalski, który na przykład kupuje akcje i je sprzedaje, jednak robi to nie w ramach działalności, tylko jako osoba prywatna, nie musi ubiegać się o ten kod.

Jak przyznawany jest kod LEI?
Kody LEI przyznawane są stosunkowo szybko. W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Polsce, czas generowania kodu LEI zamyka się w czasie 5 minut. W przypadku podmiotów z innych krajów zalecamy zapoznać się z listą i odpowiadającym jej czasie generowania kodu LEI. Samo zamówienie polega na wybraniu opcji rejestracji a następnie należy wypełnić dostępny formularz. Ceny rejestracji kodu LEI zaczyna się od 205,63 zł netto za rok. Dodatkowo wraz z kodem LEI zamówionym w naszej firmie otrzymasz dodatkowo, bezpłatnie certyfikat SSL w walidacji DV na okres czasu jak czas rejestracji Twojego kodu LEI. Sprawdź naszą ofertę na rejestrację kodu LEI.

Brak kodu LEI
Akty prawne, które regulują obowiązek posiadania kodu LEI to dyrektywa unijna MiFID II, a następnie rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) – Art. 26 rozporządzenia nr 600/2014. Co jeśli instytucje, które mają obowiązek posiadania kodu LEI, nie zatroszczą się o to, by go zdobyć? Regulacje prawne dotyczące kodu LEI obowiązują już od drugiej połowy 2018 roku. Brak posiadania kodu skutkuje między innymi niemożnością dokonywania takich operacji finansowych, jak sprzedaż czy kupowanie akcji, obligacji, obligacji rządowych oraz innych instrumentów pochodnych. Oznacza to na przykład, że podmioty nie będą mogły działać na Giełdzie Papierów Wartościowych. Proste procedury związane z możliwością uzyskania kodu LEI oraz niewielkie opłaty powinny zatem zachęcić do zgłoszenie się o swój numer.

Masz pytania związane z kodem LEI? Zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży.

Add A Knowledge Base Question !

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?