Podstawowe Informacje

Certyfikaty SSL FLEX – co to jest?

Certyfikaty SSL FLEX to unikalne rozwiązanie wprowadzone przez firmę DigiCert, największego na świecie, wystawcę wysokiej klasy certyfikatów SSL. Dzięki technologii FLEX DigiCert oferuje certyfikaty, które obejmują dowolny rodzaj konfiguracji domeny. Certyfikat SSL FLEX może być zamawiany jako certyfikat ssl dla pojedynczej domeny, wielu domen (multi-domain) jak również z dowolną kombinacją nazw domen SAN lub jako […]

Nowe zasady generowania certyfikatów do podpisywania kodu

Standardy branżowe ustalone przez forum CA/B wymagają obecnie, aby wszystkie klucze certyfikatów podpisywania kodu (Code Signing) były przechowywane na sprzętowym module bezpieczeństwa (Hardware Security Module) zgodnym z FIPS lub na tokenie sprzętowym. Jest to ogólnobranżowe rozwiązanie przeciwdziałające wzrostowi liczby naruszeń związanych ze skradzionymi kluczami do podpisu. Tylko certyfikaty spełniające powyższe wymagania będą rozpoznawane jako zaufane […]

Wieloletnia subskrypcja certyfikatu SSL

Na forum CA/Browser (CA/B) w Bratysławie na Słowacji firma Apple ogłosiła, że od 1 września 2020 nowo wydane publicznie zaufane certyfikaty TLS są ważne nie dłużej niż 398 dni. Nastąpiło to po długich pracach społeczności CA/B Forum nad skróceniem żywotności certyfikatów i poprawą bezpieczeństwa, równoważąc jednocześnie potrzeby właścicieli firm w zakresie przechodzenia na certyfikaty o […]

Co to jest Corner of Trust?

Niektóre z certyfikatów SSL Comodo oprócz standardowej pieczęci bezpieczeństwa (sprawdź: Co to jest pieczęć bezpieczeństwa?) oferują dodatkowo graficzny symbol tzw. Corner of Trust.

Co to jest zielony pasek przeglądarki?

Zielony pasek przeglądarki to jest określenie na graficzną wizualizację działania certyfikatu SSL EV (Extended Validation) poprzez wyróżnienie paska adresowego przeglądarki. Oznacza to najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz zaufania/wiarygodności.

Co to jest pieczęć bezpieczeństwa?

Pieczęć bezpieczeństwa (trust site seal) jest to graficzna informacja o tym, że dana strona jest chroniona certyfikatem SSL. Pieczęci bezpieczeństwa różnią się miedzy sobą w zależności od rodzaju certyfikatu SSL a także jego wystawcy.

Co to jest certyfikat SSL Wildcard?

Certyfikat SSL Wildcard służy do ochrony zarówno domeny głównej jak również wszystkich subdomen tworzonych w ramach domeny głównej. Dzięki zastosowaniu jednego certyfikatu SSL Wildcard można chronić nieograniczoną liczbę subdomen.

Add A Knowledge Base Question !

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?