Posts Tagged: http/2

Protokół HTTP/2 a certyfikat SSL

HTTP/2 (Hypertext Transfer Protocol 2) jest to nowsza, bardziej wydajna wersja protokołu internetowego HTTP, wykorzystywanego do komunikacji sieciowej pomiędzy przeglądarką stron WWW a serwerem. Poprzednia wersja została wymyślona ponad 20 lat temu i choć wciąż jest używana, to nie spełnia swojego zadania, ponieważ ma zbyt wiele ograniczeń, a co za tym idzie, nie odpowiada w […]

Add A Knowledge Base Question !

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?