certyfikaty SSL

Co to jest Corner of Trust?

Niektóre z certyfikatów SSL Comodo oprócz standardowej pieczęci bezpieczeństwa (sprawdź: Co to jest pieczęć bezpieczeństwa?) oferują dodatkowo graficzny symbol tzw. Corner of Trust.

Co to jest zielony pasek przeglądarki?

Zielony pasek przeglądarki to jest określenie na graficzną wizualizację działania certyfikatu SSL EV (Extended Validation) poprzez wyróżnienie paska adresowego przeglądarki. Oznacza to najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz zaufania/wiarygodności.

Co to jest pieczęć bezpieczeństwa?

Pieczęć bezpieczeństwa (trust site seal) jest to graficzna informacja o tym, że dana strona jest chroniona certyfikatem SSL. Pieczęci bezpieczeństwa różnią się miedzy sobą w zależności od rodzaju certyfikatu SSL a także jego wystawcy.

Co to jest certyfikat SSL Wildcard?

Certyfikat SSL Wildcard służy do ochrony zarówno domeny głównej jak również wszystkich subdomen tworzonych w ramach domeny głównej. Dzięki zastosowaniu jednego certyfikatu SSL Wildcard można chronić nieograniczoną liczbę subdomen.

Co to jest certyfikat SSL DV (Domain Validation)?

Certyfikat SSL z walidacją DV to certyfikat SSL z podstawową ochroną. Certyfikaty SSL z grupy DV są wystawiane po weryfikacji praw własności do domeny. Weryfikacja może odbywać się na różne sposoby w zależności od wystawcy.

Co to jest walidacja certyfikatu SSL?

Walidacja certyfikatu SSL określa sposób weryfikacji właściciela domeny, dla której dany certyfikat SSL będzie generowany. Za pomocą walidacji można sprawdzić nie tylko prawa do własności domeny, ale także, czy dana firma faktycznie istnieje i czy jej dane pokrywają się z danymi przedstawionymi we wniosku o wygenerowanie certyfikatu SSL.

Add A Knowledge Base Question !

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?